Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kurzy a semináře

Výcvik pod vedením Pavly Cihlové

výcvik koní ze země (Praktický Horsemanship, Extreme a Mountain Trail), jezdecký výcvik koní a jezdců, Extreme a Mountain Trail - příprava a výcvik koní zaměřený na soutěžní úroveň (pro začátečníky i pokročilé)

 

article preview

 Ceník kurzů a metodika výcviku

platné od 1.1.2023

 

Co je to Praktický Horsemanship?

Postupný výcvikový systém od A do Z, vycházející z každodenních potřeb při práci s koňmi ze země i ze sedla.  Od naprostých základů přes budování optimálního vztahu, až po řešení různých problémů ve vztahu člověk - kůň.  Cílem výcviku je cesta bezpečného vztahu člověka a koně, založená na vzájemném pochopení a důvěře.

Co je to Extreme/Mountain Trail?

Jde o nový pohled na filozofii výcviku koně, kdy pracujeme s jeho hlavou a myšlením. Kůň, jakožto útěkové zvíře, se učí vyhodnocovat různé situace v klidu a přemýšlet o jejich řešení. Přitom je minimálně ovlivňován člověkem.

Filozofie jezdeckého výcviku

Jezdecká psychická pohoda koně a jeho udržitelný dobrý zdravotní stav do co nejvyššího jezdeckého věku spočívá už od začátku výcviku v korektní přípravě, samotném pestrém výcviku pod sedlem a regulérním používání pomůcek jezdce. Především klidná a jistá ruka je prevencí mnoha nežádoucích reakcí. Za předpokladu, že nemá kůň zdravotní problém a jeho vybavení ho neomezuje (nevhodné sedlo či uždění), lze pracovat na dobré jezditelnosti a ochotě reagovat na pobídky jezdce i za předpokladu, že se už nějaké problémy vyskytují.

Nejdůležitější faktory, které ovlivňují výcvik koně:

 1. Temperament daného plemene a genetický odkaz rodičů (charakter předků)

 2. Složení stáda, ve kterém kůň vyrůstá a to zvláště v době po odstavu do obsedání (týká se především výcviku mladých koní)

 3. Frekvence a způsob kontaktu s člověkem, přístup člověka k výcviku, vzájemná "chemie"

 4. Získané návyky a zkušenosti (dobré i špatné).. a to ve všem a se vším, s čím kůň přichází do styku

 5. Zdravotní, psychický a výživový stav koně, tedy stav ne-/pohody

Jak funguje přeměna nežádoucích zvyků na žádoucí:

Z výše uvedeného vyplývá, že člověk může v dnešní době ovlivnit všechny body. Pokud se rozhodneme pro převýchovu koně a eliminaci nežádoucích návyků, je třeba pracovat nikoliv na následku, ale příčině. Zároveň je třeba si uvědomit, že to "špatné" nikdy koni z hlavy nevymažeme, ale je v našich silách toto překrýt pozitivními či žádoucími návyky, které ty špatné odsunou na samé dno a při dodržování určitých pravidel se k nim kůň již nikdy nevrátí.

Cíle výcviku:

 • hlavním cílem je nalezení společné cesty aneb "cesta je cíl"

 • bezpečnost jako základ při práci s koňmi

 • najít odpovědi na otázky typu "Proč mi nefunguje to, co jinému ano?"

 • rozpoznat typy osobností a nalezení cesty k optimální komunikaci (každý člověk i kůň je jedinečná osobnost)

 • "kůň nerozumí" a "kůň nechce rozumět" není jedno a totéž

 • vyhodnocování signálů koně - prevence konfliktních situací a eliminace nežádoucích reakcí koně

 • komunikační dovednosti jako základní stavební kámen dobře fungujícího partnerství

Skupinové kurzy

cena je za celý kurz bez ohledu na počet koní či diváků):

 • 1/2-denní: 4.000,-Kč (max. 4 lekce po 2-4 koních)
 • 1-denní:  6.000,-Kč (max. 8 lekcí po 2-4 koních)
 • 2-denní: 10.000,-Kč (denně max. 8 lekcí po 2-4 koních)

Cena pro jednotlivé účastníky s koněm i diváky: plně v kompetenci pořadatele dle rozpočtu nákladů

Organizace kurzů:

 • každý kurz začíná úvodem bez koní
 • kurzy lze dle požadavků uspořádat pouze ze země, ze sedla nebo kombinované ruka-sedlo
 • každý kůň se může účastnit během jednoho dne max. 2 lekcí za předpokladu, že mu bude mezi jednotlivými lekcemi poskytnuta minimálně hodinová pauza na odpočinek.
 • Jedna lekce s koněm trvá cca 60 minut.
 • Počet koní na jednu lekci: 2 - 4 (podle velikosti jízdárny, haly či jiného odpovídajícího prostoru).

Místo konání: kdekoliv, kam se dá dojet podle GPS  nebo po předchozí domluvě v Jezdeckém areálu Haklovy Dvory (České Budějovice)

Cestovné: 100 km z celkového počtu je v ceně kurzu, nad 100 km = 7,-Kč/km

Strava:  hradí pořadatel

Ubytování: nocleh u 2-denních kurzů hradí pořadatel, rovněž nocleh před kurzem v případě dojezdové vzdálenosti nad 300 km (výjezdové místo České Budějovice)

UPOZORNÉNÍ - termíny kurzů je doporučeno domluvit s předstihem řádově v měsících

Kontakt ZDE

 

Individuální lekce

Cena lekce: 800,-Kč

Cestovné pro individuální lekce: 20 km zdarma, nad 20 km 7,-Kč/1km

 • Určeno pro všechny koně od hříběcího věku. Minimální věk 6 měsíců (po odstavu).
 • Maximálně 2 koně (každý samostatná lekce). Pro výcvik 3 a více koní jsou určené společné kurzy (viz výše)
 • Na lekci pouze 1 kůň s majitelem (jezdcem)
 • Lekce s individuálním přístupem - výcvik ze země i ze sedla
 • Jezdecký výcvik koně i jezdce všeobecného zaměření, korekce nedostatků
 • Vhodné i pro koně různě "problémové"
 • Lekce zaměřené na specifiku "syndromu vyřazeného dostiháka". Určené pro koně v rekreačním či sportovním režimu s dostihovou minulostí a jejich současné jezdce.
 • Lekce zaměřené na problematiku nakládání do přepravníku. Příplatek za půjčení přepravníku (pokud nemá pořadatel vlastní) 700,-Kč/kurz a jeho dopravu na místo kurzu 10,-Kč/1 km (v tomto případě se už nepočítá další cestovné).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění:  Na kurzech je zakázáno pořizovat videozáznamy bez předchozí domluvy. Fotografovat lze dle libosti. Účastníci kurzů se účastní kurzů na vlastní zodpovědnost za škody způsobené jimi či jejich koňmi třetím stranám.

Instruktážní videa najdete ZDE