Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jezdecký výcvik

Stáj Ecola - Jezdecký areál Haklovy Dvory

 

article preview

Jezdecký výcvik

v Jezdeckém areálu Haklovy Dvory

Kontakt: Pavla Cihlová, tel.: 603 826 200,  e-mail: ecola@seznam.cz

Platné od 1.1.2024:

Jezdecký výcvik je určený pro zájemce od 11 let (věk byl nebo bude dosažen v daném roce), horní věková hranice není omezena věkem, ale fyzickými schopnostmi zájemce zvládnout jízdu na koni.  Vzhledem ke skladbě koní je stanoven váhový limit jezdce na max.70 kg. Z časových a provozních důvodů upřednostňujeme zájemce s předchozími jezdeckými zkušenosti (počet úplných začátečníků je omezen volnou kapacitou). Pro nové zájemce jsou určené níže uvedené informace, pro kontakt doporučujeme  mailové spojení ecola@seznam.cz případně zprávu na  Facebooku. Uveďte jméno, telefonický kontakt, věk a dosavadní zkušenosti u koní. Odpovídáme zpravidla do 24 hodin, pokud odpověď nepřijde, ztratila se Vaše zpráva či mail v kyber-prostoru, prosíme zavolejte - viz kontakt výše (na SMS nereagujeme). 

Jezdecký výcvik probíhá s respektem ke koním a je zaměřený jak na všestranné jezdecké znalosti, tak na potřebnou teoretickou a praktickou znalost nejezdeckého charakteru (péče o koně, fyziologie, zdraví, ustájení, vybavení, bezpečnost, managment...) Náročnost samotného výcviku se odvíjí podle úrovně jezdce, výcvik vedou kvalifikovaní instruktoři jezdectví. Klademe důraz na pravidelnou docházku (zvýhodněné permanentky), proto jednorázové individuální jízdy pro náhodné zájemce neposkytujeme.

 • Nevedeme klasické jezdecké kroužky! Jezdecký výcvik probíhá ve skupině o počtu 3-4 jezdců souběžně na lekci, předpokladem je samostatné vedení koně.
 • V rámci možností jsou ve skupině jezdci podobné jezdecké úrovně. Každý jezdec se v rámci lekce podílí na činnostech souvisejících s koňmi, učí se samostatnosti s ohledem na věk a dosavadní zkušenosti.
 • Pro úplné začátečníky je zpočátku určený samostatný individuální výcvik na lonži.
 • Součástí výcviku je i práce s koněm ze země a zahrnutí výcviku ze země i ze sedla na trailových překážkách.
 • Výcvik probíhá celoročně (v případě nepříznivého počasí je k dispozici hala), podle ročního období od 16:00 v zimě a od 18:00 v létě. V mezidobí se upravuje po půlhodinách podle toho, zda se den prodlužuje či zkracuje. 
 • O víkendech, svátcích a prázdninách  probíhá v závislosti na provozních podmínkách jezdecký výcvik i v dopoledních hodinách cca od 9:00 hodin.
 • Následující termín jezdeckého výcviku se domlouvá individuálně po ukončení stávající lekce. Nemůžeme proto zaručit pro jednotlivce pravidelný den v týdnu! Každý jezdec má možnost absolvovat výcvik minimálně 1x týdně. 
 • V rámci všeobecného vzdělávání v oblasti hipologie se jezdci účastní běžné činnosti ve stáji pod zkušeným dohledem. Tato nejezdecká aktivita je 1-2x/měsíc povinná (cca 2 hodiny) a zahrnuje podle časových možností i teoretickou výuku.
 • Noví zájemci se mohou po předchozí domluvě zúčastnit jako diváci některé z lekcí, u pokročilejších spojené s krátkou jízdou na koni, případně lze domluvit jednu seznamovací lekci**). Následně se může zájemce rozhodnout, zda se bude chtít do výcviku zapojit zakoupením permanentky.
 • V areálu působí jezdecký klub Ecola Equestrian z.s. (info ZDE), pro jehož členy je pravidelný jezdecký výcvik prioritně určený. Členem jezdeckého klubu se může stát po vlastním zvážení každý nový zájemce. Pro členy pořádáme různé typy závodů nebo se účastníme závodů v jiných areálech.

Standardní náplň lekce (celkový čas 2,5-3 hodiny): Přivedení koně z výběhu na box, příprava jezdeckých potřeb, čištění koně, sedlání, výcvik s koněm na jízdárně, hale, trailu nebo v terénu (rozděleno podle potřeby ze země a ze sedla). Po ježdění zhodnocení lekce, odsedlání koně, zavedení na box, úklid (uhrabání) jízdárny a jezdeckého vybavení, krmení koní. Poté zůstávají koně buď na boxe nebo se odvedou zpět do výběhu. Po obstarání koní a závěrečné kontrole stáje domluva dalšího termínu.

Ceník platný od 1.1.2024 :

typ výcviku (3 úrovně) věk cena

doba výcviku

s koněm

celkový čas

ve stáji

Permanentka - začátečník až po zvládnutí cviků v kroku (1.úroveň) 11+ 7.000,-Kč*) 30-60 minut  2,5-3 hodiny
Permanentka - samostatný jezdec (2.a 3.úroveň, skupinový výcvik) 11+ 6.000,-Kč*) 45-60 minut 2,5 - 3 hodiny
Permanentka - pokročilý jezdec (dovršení 3.úrovně, skupinový výcvik) 15+ 5.000,-Kč*) 45-60 minut 2 - 2,5 hodiny
jednorázové lekce pro nečleny bez vlastního koně**) 11+ 800,- 45-60 minut 2 hodiny
jednorázové individuální lekce (1 kůň) pro nečleny s vlastním koněm 11+ 700,- cca 60 minut  

*) cena pro členy jezdeckého klubu Ecola Equestrian

**) pouze v případě volné kapacity

PLATNOST PERMANENTEK:

Platnost permanentky jsou maximálně 4 měsíce a počítá se od data první jízdy. Od tohoto data se odvíjí i počet bonusových hodin zdarma.

 • 10+2 bonusové lekce zdarma při vyčerpání všech 12 lekcí do 2 měsíců od data vystavení
 • 10+1 bonusová lekce zdarma při vyčerpání všech 11 lekcí do 3 měsíců od data vystavení
 • bez bonusové lekce při vyčerpání 10 lekcí do 4 měsíců od data vystavení
 • lekce nevyčerpané do 4 měsíců propadají bez nároku na vrácení peněz a místo takto neaktivního jezdce je uvolněno pro někoho dalšího z pořadníku.

Termíny výcviku:

Jízda na koni probíhá v termínech dle dohodnutého rozpisu. Případnou neúčast na domluveném termínu je potřeba nahlásit telefonicky, případně do soukromé skupiny hakláckých jezdců na Messengeru, kde lze za sebe najít náhradníka. Neomluvené hodiny a hodiny zrušené krátkodobě před termínem (pokud nebude obsazeno jiným jezdcem) se počítají jako odježděné!!!

V ceně je zahrnuto:

 • Zapůjčení koně s odpovídající výstrojí (anglickou či westernovou, nebo madla),
 • Výcvikový materiál  (kavalety, trailové překážky, kužely, skoky....).
 • Kvalifikovaný instruktor jezdectví. 
 • Využití osvětlené jízdárny či haly.
 • Šatní skříňka.

Povinné vybavení pro jízdu na koni:

pro všechny bezpečnostní přilba. Pro děti a juniory do 18 let věku páteřák nebo bezpečnostní vesta. Z důvodu lepší mobility na koni doporučujeme pěnové páteřáky. Odpovídající vybavení jezdce (přilby, páteřáky, čapsy, rukavice) je možno zakoupit v areálu, případně vyzkoušet a doporučíme vhodnou velikost, pokud nebudeme mít odpovídající k dispozici.

Nadstandardní nabídky a účast na závodech:

Možnost účasti přímo v areálu na kurzech práce ze země i ze sedla zaměřených na vzájemnou spolupráci mezi jezdcem a koněm, dále možnost účasti na místních závodech, příprava  a účast na externích závodech. 1x za rok na podzim pořádáme pro všechny naše klienty hobby závody "Ecola Cup". Všeobecně účast na závodech bereme jako formu vzdělávání, kdy se jezdci připravují vždy na nějaký konkrétní cíl a výcvik je tudíž v průběhu roku pestrý.

Pojištění:

Máme uzavřené pojištění podnikatelských rizik, které ale nenahrazuje klasické pojištění úrazu. Důrazně proto doporučujeme mít uzavřenou vlastní úrazovou pojistku. Přes maximální snahu minimalizovat rizika zranění je třeba si uvědomit, že kůň je živý tvor - při jízdě může zakopnout, leknout se nepředvídatelné situace, uskočit, náhle zastavit nebo zrychlit atd... kdy nejen u méně zkušených jezdců může následovat pád s rizikem menšího či většího úrazu. Při čištění či vedení šlápnout člověku na nohu či do něj nechtěně vrazit. Je třeba proto důsledně dodržovat bezpečnostní pokyny pro pohyb v blízkosti koní a manipulaci s nimi a seznámit se s charakterem jednotlivých koní. Všeobecné pokyny najdete v areálu v provozním řádu a informacích pro jezdce i návštěvníky.

Upozornění: vyjížďky do terénu jsou u nás určené pouze pro jezdce, kteří prokáží potřebné jezdecké znalosti na jízdárně. Tedy samostatné vedení koně ve všech chodech a zvládnuté skoky do 60 cm. Areál se nachází v místě se silničním provozem a zvýšeným pohybem lidí, psů, kol, aut i mimo silnice, proto je z důvodu bezpečnosti nutná odpovídající jezdecká znalost. 

Seznamte se s našimi koňmi ZDE

Všichni koně jsou  s odpovídajícím charakterem pro dané využití, mají všestranný výcvik napříč různými jezdeckými odvětvími, jsou souběžně a pravidelně trénováni na soutěže v Mountain Trailu - mají v tomto směru zkušenosti tréninkové, ale i závodní a pro zájemce o tuto novou disciplínu nabízíme rovněž kompletní přípravu s koněm na závody.  Více info k Mountain Trailu ZDE.