Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška Ecola Equestrian

Členská přihláška Ecola Equestrian z.s.

article preview
 

 

Titul před: Jméno:  Příjmení: Titul za: 

 

Datum narození (01.02.2000):  IČ:   OSVČ právnická osoba
Firma/organizace (právnické osoby):  webové stránky: 

 

Adresa: bydliště nebo sídlo firmy:
Ulice a číslo:  Město:  PSČ: 
Tel.:  e-mail: 
 
Typ členství:
 Děti do 7 let  (200,-Kč)
 Mládež 8-17 (400,-Kč)
 Fyzická osoba 18+ (600,-Kč)
 Právnická osoba (1.100,-Kč) - právní forma (např.s.r.o, spolek...): 
U dětí a mládeže zákonný zástupce:
Jméno:  Příjmení: Vztah k nezletilému:
Tel.: E-mail: 
 
Jak můžu při činnosti spolku pomoci? (nepovinné): 

 

Odesláním formuláře se přihlašuji za člena Ecola Equestrian z.s. a prohlašuji, že vstupuji do uvedeného spolku dobrovolně, zavazuji se dodržovat stanovy, usnesení orgánů spolku a vnitřní předpisy. Uděluji souhlas se zasíláním sdělení a informací o činnosti spolku na uvedenou e-mailovou adresu. Souhlasím se zveřejněním mého jména na webových stránkách Ecola Equestrian v souvislosti s mojí sportovní činností či výkonem funkce či svěřených úkolů v rámci činnosti spolku.
 
 GPDR: souhlasím se zpracováním údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů za účelem registrace do spolku, vedení databáze členů nebo případů stanovených zákonem. Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný.
 
UPOZORNĚNÍ: po odeslání bude přihláška doručena výkonnému výboru Ecola Equestrian z.s. ke schválení. Poté bude na výše uvedenou mailovou adresu zaslané potvrzení s výzvou k úhradě členského příspěvku. Neplaťte tedy nic předem! Překontrolujte prosím ještě jednou správnost vyplnění kontrolního kódu (vlevo nahoře), zadané mailové adresy a poté klikněte vlevo dole na ODESLAT. Děkujeme!