Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zimní semináře 2024 s Pavlou Cihlovou

Tři navazující semináře (lze absolvovat i samostatně) o koních a lidech, výcviku ze země i ze sedla, principy výcviku pomocí trailových překážek, Mountain Trail...

article preview

Pořadatel: Ecola Equestrian z.s.

Místo konání: jezdecký areál Haklovy Dvory 2006, 370 05 České Budějovice

Zaměření seminářů: Semináře na sebe navazují, lze je absolvovat jako celek, ale i samostatně. Komplexní výcvik ze země s využitím řeči těla a minimálních pomůcek, práce s plecí koně jako základ správně provedených cviků, využití trailových překážek na ruce i ze sedla, jezdecké pomůcky pro ideální zvládnutí jednoduchých i náročných úkolů na překážkách. Jak pracovat s hlavou (psychikou) koně, rozvíjet jeho obzory, to vše s ohledem na fyzické schopnosti a možnosti. Pro zájemce příprava na soutěžní sezónu Mountain Trailu.

Přihlášky on-line (včetně diváků) dole pod textem

Seminář vede Pavla Cihlová  - výcviku koní se věnuje od roku 1995, jezdeckému výcviku od roku 2000, specializace na Extreme/Mountain Trail od roku 2014 jako trenér, rozhodčí i soutěžící. Nespočet vítězstvích nejen vlastních, ale i jejích svěřenců na závodech v tomto odvětví, s různými koňmi a napříč všemi kategoriemi na ruce i ze sedla jak v ČR, tak Německu. Na MČR v Mountain Trailu z pozice trenéra zisk 6 titulů v roce 2022 a stejný počet v roce 2023.

Sleva pro členy Czech Mounain Trail 10%, Ecola Equestrian 10% a pro absolventy 1.semináře sleva na ty následující 10%. Slevy se sčítají.

Termíny, program, ceny:

PROBĚHLO: 1.seminář "O lidech a koních": sobota 27.1.2024 13-16 hodin. Tento seminář je úvodní, je věnovaný především člověku, který hraje ve vztahu s koněm nejdůležitější roli. Smyslem semináře je podat ucelený pohled na principy výcviku a osvojit si řešení různých situací jednoduchou cestou. Zahrnuje teorii i praktickou část, poznatky o fungování koně po stránce psychické a fyzické, praktickou přípravu člověka (funkční řeč těla) a jeho roli ve vztahu člověk-kůň. Seminář je bez vlastních koní, stěžejní body budou předvedené se zkušenými koňmi. Účastníci si budou moct získané znalosti vyzkoušet s těmito koňmi prakticky, hned na místě doladit pobídky, signály a vlastní řeč těla. A při výcviku doma (či na kurzech následujících) být pro komunikaci s vlastním koněm lépe připraven. Cena semináře (celkem 3 hodiny): 700,-Kč, absolventi získají slevu 10% na semináře následující. POZOR! Absolventi úvodního semináře mohou do 15.2.2024  využít on-line konzultaci (zaslání videa z domácího výcviku s vlastním koněm) buď odkazem na internetové úložiště nebo videem na messenger Ecola Pavla Cihlová nebo na mail ecola@seznam.cz. Konzultace je zdarma v rozsahu 3 videí v uvedeném termínu.

PROBĚHLO: 2.seminář "O koních a lidech": sobota 17.2.2024 10-17 hodin. Seminář je celodenní s vlastními koňmi a navazuje na úvodní, pro pokročilejší ho lze absolvovat i samostatně. Zahrnuje pro každou dvojici 2 lekce (na každé lekci 2-3 koně), první lekce je ze země, druhá pak podle situace opět ze země nebo ze sedla. Výcvik s využitím trailových i různých workingových/pracovních překážek a jejich překonávání všemi směry (dopředu, bokem, couváním). Předcházení konfliktních situací a jejich řešení, pokud nastanou.  Cena (slevy viz výše) za 1 lekci s koněm 700,-Kč, 2 lekce = 1.400,-Kč. Divák 700,-Kč. Délka jedné lekce cca 60 minut.

3.seminář "Jedno tělo, jedna duše": 16.3.2024 10-17 hodin. Závěrečný seminář zaměřený na Mountain Trail, lze absolvovat pro pokročilejší i samostatně. Zahrnuje pro každou dvojici 2 lekce (na každé lekci 2-3 koně). První lekce ze země, druhá podle situace opět ze země nebo ze sedla. Podle úrovně dané dvojice jednoduché i složité prvky na trailových i workingových/pracovních překážkách ze země i ze sedla (překážky pohyblivé, vodní, závěs, turniket atd...). Pro zájemce příprava na hobby i oficiální soutěže v Mountain Trailu (CMT-ČR a EETA - Německo), s konkrétním zaměřením na hobby závody CMT 6.4.2024 v místě konání semináře. Cena (slevy viz výše) za  1 lekci s koněm 700,-Kč, 2 lekce = 1.400,-Kč. Délka lekce cca 60 minut. Pro zájemce o individuální výcvik (návaznost na absolvovaný seminář) je možnost cílené lekce v neděli 17.3., v čase dle dohody. Cena za individuální lekci 700,-Kč (délka lekce cca 45 minut, nelze uplatnit slevu).

Cena pro diváky 2. a 3.seminář: 700,-Kč/celý den (slevy viz výše)

Ostatní poplatky:

ustájení koně v době kurzu: box 300,-Kč/den (box pro pony do 120 cm 200,-Kč), padock 250,-Kč/den (pro velké koně repsektující el.ohradník). V ceně seno a voda, úklid stájovou službou po odjezdu

Z provozních důvodů nelze s koněm mezi lekcemi postávat v areálu nebo v jeho okolí, nebudete-li chtít využít box či padock, je třeba koně ponechat v přepravníku. Výběh v době kurzu nebude k dispozici. Děkujeme za pochopení.

volitelné:

 • nocleh: možnosti na dotaz
 • oběd u 2.a 3.semináře (dovozem z restaurace), dle nabídky: cena cca 150,-Kč hlavní jídlo
 • zapůjčení koně na 2. a 3.seminář: za cenu ustájení (pro členy Ecola Equestrian zdarma)
 • příjezd s koněm den předem a/nebo odjezd den poté: + 200,-Kč k ustájení

Ostatní informace:

 • minimální věk pro účastníka s koněm: 12 let v roce 2024
 • minimální věk koně: 2 roky v roce 2024
 • předložit při příjezdu průkaz koně s platnou vakcinací 
 • účast hřebců po předchozí domluvě
 • uzávěrka přihlášek ve středu před kurzem
 • komunikace ohledně aktuálních informací bude probíhat s přihlášenými přes skupinový messenger na FB
 • v případě nepříznivého počasí je k dispozici hala
 • pokud se seminář nebude moct uskutečnit, bude vypsaný v náhradním termínu
 • přihláška viz odkaz níže, uveďte požadované údaje, ostatní (ustájení, obědy, nocleh) dořešíme poté, co vám potvrdíme místo na kurzu.
 • záloha na seminář ve výši ceny za ustájení bude splatná nejpozději do čtvrtka před kurzem. Po odeslání přihlášky (do 24 hodin) vyčkejte na výzvu k úhradě zálohy. Až po úhradě je potvrzeno místo na semináři. V případě neúčasti se záloha nevrací, lze si však za sebe najít náhradu. V případě zrušení semináře z důvodu "vyšší moci" se záloha vrací v plné výši.
 • platba pro diváky: na místě 
 • nápoje (káva, čaj, nealko) v ceně
 • v průběhu semináře je potřeba respektovat pokyny pořadatele a vedoucí kurzu
 • účastník s koněm se zavazuje, že nebude přeceňovat schopnosti svoje, ani svého koně

Jakékoliv dotazy směřujte mailem na ecola@seznam.cz nebo telefonicky na č. 603 826 200 (Pavla Cihlová)

_____________________________________________________________________________________

PŘIHLÁŠKA

Jméno jezdce:  věk:   tel.:

člen CMT 2024 - sleva 10% na kurz         člen EE 2024 - sleva 10% na kurz

e-mail:  FB/messenger: 

jméno koně:  věk a pohlaví:   plemeno:

místo ustájení koně: 

Dosavadní úroveň jezdce/koně:

mám zájem o půjčení koně (za cenu ustájení + kurzovné)

Termín (v případě zájmu o více termínů zaškrtněte požadované najednou)

proběhlo - Úvodní seminář "O lidech a koních" 27.1.2024 - bez vlastních koní (sobota)

proběhlo - 2.seminář "O koních a lidech" 17.2.2024 (sobota) - 2 lekce s koněm

3.seminář "Jedno tělo, jedna duše" 16.3.2024  (sobota) - 2 lekce s koněm

navazující soukromá lekce v neděli 17.3.2024 

Mám zájem o (zaškrtněte, netýká se úvodního semináře):

výcvik ze země - základy (výcvik bez překážek /na jednoduchých překážkách a úkolech...)

výcvik ze země - pokročilí (práce na větší vzdálenosti, ve volnosti, náročnější varianty úkolů a překážek...)

sedlo - korekce sedu a pomůcek, jednoduché překážky a úkoly...

sedlo - pokročilí (náročnější kombinace překážek, ovládání koně všemi směry správnými pobídkami...)

Mám zájem o něco dalšího (uveďte):

Ustájení v den semináře (300,-Kč) ANO       NE

ustájení (příjezd) v pátek od 14:00 hodin (+200,-Kč)

ustájení (odjezd) v neděli do 14:00 hodin (+200,-Kč)

POZOR: Po odeslání přihlášky se zobrazí potvrzení o odeslání. U některých mobilů může nastat s odesláním problém. Pokud se vám potvrzení o odeslání nezobrazí, přihláška neprošla, zkuste to znovu z jiného zařízení.