Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kurzy a semináře

Ceník kurzů a metodika výcviku

KURZY A SEMINÁŘE

 • výcvik koní ze země (Praktický Horsemanship, Extreme Trail)
 • jezdecký výcvik koní a jezdců 
 • Extreme Trail - příprava a výcvik koní zaměřený na soutěžní úroveň (pro začátečníky i pokročilé)

Co je to Praktický Horsemanship?

Postupný výcvikový systém od A do Z, vycházející z každodenních potřeb při práci s koňmi ze země i ze sedla.  Od naprostých základů přes budování optimálního vztahu, až po řešení různých problémů ve vztahu člověk - kůň.  Cílem výcviku je cesta bezpečného vztahu člověka a koně, založená na vzájemném pochopení a důvěře.

Co je to Extreme Trail?

Jde o nový pohled na filozofii výcviku koně, kdy pracujeme s jeho hlavou a myšlením. Kůň, jakožto útěkové zvíře, se učí vyhodnocovat různé situace v klidu a přemýšlet o jejich řešení. Přitom je minimálně ovlivňován člověkem.

Filozofie jezdeckého výcviku

Jezdecká psychická pohoda koně a jeho udržitelný dobrý zdravotní stav do co nejvyššího jezdeckého věku spočívá už od začátku výcviku v korektní přípravě, samotném pestrém výcviku pod sedlem a regulérním používání pomůcek jezdce. Především klidná a jistá ruka je prevencí mnoha nežádoucích reakcí. Za předpokladu, že nemá kůň zdravotní problém a jeho vybavení ho neomezuje (nevhodné sedlo či uždění), lze pracovat na dobré jezditelnosti a ochotě reagovat na pobídky jezdce i za předpokladu, že se už nějaké problémy vyskytují.

Nejdůležitější faktory, které ovlivňují výcvik koně:

 1. Temperament daného plemene a genetický odkaz rodičů (charakter předků)

 2. Složení stáda, ve kterém kůň vyrůstá a to zvláště v době po odstavu do obsedání (týká se především výcviku mladých koní)

 3. Frekvence a způsob kontaktu s člověkem, přístup člověka k výcviku, vzájemná "chemie"

 4. Získané návyky a zkušenosti (dobré i špatné).. a to ve všem a se vším, s čím kůň přichází do styku

 5. Zdravotní, psychický a výživový stav koně, tedy stav ne-/pohody

Jak funguje přeměna nežádoucích zvyků na žádoucí:

Z výše uvedeného vyplývá, že člověk může v dnešní době ovlivnit všechny body. Pokud se rozhodneme pro převýchovu koně a eliminaci nežádoucích návyků, je třeba pracovat nikoliv na následku, ale příčině. Zároveň je třeba si uvědomit, že to "špatné" nikdy koni z hlavy nevymažeme, ale je v našich silách toto překrýt pozitivními či žádoucími návyky, které ty špatné odsunou na samé dno a při dodržování určitých pravidel se k nim kůň již nikdy nevrátí.

Cíle výcviku:

 • hlavním cílem je nalezení společné cesty aneb "cesta je cíl"

 • bezpečnost jako základ při práci s koňmi

 • najít odpovědi na otázky typu "Proč mi nefunguje to, co jinému ano?"

 • rozpoznat typy osobností a nalezení cesty k optimální komunikaci (každý člověk i kůň je jedinečná osobnost)

 • "kůň nerozumí" a "kůň nechce rozumět" není jedno a totéž

 • vyhodnocování signálů koně - prevence konfliktních situací a eliminace nežádoucích reakcí koně

 • komunikační dovednosti jako základní stavební kámen dobře fungujícího partnerství

Cena kurzů (cena je za celý kurz bez ohledu na počet koní či diváků):

 1. celodenní (max. 12 koní):  5.000,-Kč
 2. 2-denní (max. 12 koní na den): 8.000,-Kč

Cena pro jednotlivé účastníky s koněm i diváky: plně v kompetenci pořadatele dle rozpočtu nákladů

Organizace kurzů:

 • každý kurz začíná průpravou bez koní
 • kurzy lze dle požadavků uspořádat pouze ze země, ze sedla nebo kombinované ruka-sedlo
 • každý kůň se může účastnit během jednoho dne max. 2 lekcí za předpokladu, že mu bude mezi jednotlivými lekcemi poskytnuta minimálně hodinová pauza na odpočinek.
 • Jedna lekce s koněm trvá cca 60 minut.
 • Počet koní na jednu lekci: 2 - 4 (podle velikosti jízdárny, haly či jiného odpovídajícího prostoru).

Místo konání: kdekoliv, kam se dá dojet podle GPS blush nebo po předchozí domluvě v Jezdeckém areálu Haklovy Dvory (České Budějovice)

Cestovné: 100 km je v ceně kurzu, nad 100 km = 5,-Kč/km

Strava: oběd u celodenních kurzů hradí pořadatel

Ubytování: nocleh u 2-denních kurzů hradí pořadatel

UPOZORNÉNÍ - termíny kurzů je doporučeno domluvit s předstihem řádově v měsících

Kontakt ZDE

 

Individuální lekce

Cena lekce: 500,-Kč

Cestovné pro individuální lekce: 20 km zdarma, nad 20 km 5,-Kč/1km

 • Určeno pro všechny koně od hříběcího věku. Minimální věk 6 měsíců (po odstavu).
 • Maximálně 2 koně (každý samostatná lekce). Pro výcvik 3 a více koní jsou určené společné kurzy (viz výše)
 • Na lekci pouze 1 kůň s majitelem (jezdcem)
 • Lekce s individuálním přístupem - výcvik ze země i ze sedla
 • Jezdecký výcvik koně i jezdce všeobecného zaměření, korekce nedostatků
 • Vhodné i pro koně různě "problémové"
 • Lekce zaměřené na specifiku "syndromu vyřazeného dostiháka". Určené pro koně v rekreačním či sportovním režimu s dostihovou minulostí a jejich současné jezdce.
 • Lekce za měřené na problematiku nakládání do přepravníku. Příplatek za půjčení přepravníku (pokud nemá pořadatel vlastní) 500,-Kč/kurz a jeho dopravu na místo kurzu 8,-Kč/1 km (v tomto případě se už nepočítá další cestovné).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění:  Na kurzech je zakázáno pořizovat videozáznamy bez předchozí domluvy. Fotografovat lze dle libosti. Účastníci kurzů se účastní kurzů na vlastní zodpovědnost za škody způsobené jimi či jejich koňmi třetím stranám.

Kurzy a individuální lekce vede Pavla Cihlová 

Instruktážní videa najdete ZDE

Související odkazy:

Výchova a výcvik hříběte ZDE

Proběhlé kurzy a výcvikové lekce ZDE

Cesta k "přirozené komunikaci" ZDE