Jdi na obsah Jdi na menu
 


11.4.20220 Jezdecké Decathlon závody

Ecola Equestrian je spolupořadatelem Jezdeckých Decathlon závodů

article preview

Pozvánka na 1. Jezdecké Decathlon závody, které se uskuteční 11. 4. 2020 na Farmě Čejkovice 32, která se nachází 9km od centra Českých Budějovic. Budou pro Vás přichystány jezdecké závody- dětské úlohy, drezurní a skokové soutěže v různých kategoriích. Těšit se můžete na stánek s jezdeckým vybavením Fouganza, kde bude mimo jiné možnost testovaní sedel této značky.
Přijďte si užít jezdeckou akci s námi.

PROPOZICE: viz níže

PŘIHLÁŠKA: ZDE

 

POKYNY PRO SOUTĚŽÍCÍ

 

  1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

 Název závodů – Jezdecké Decathlon závody

 Pořadatel – Decathlon České Budějovice a Ecola Equestrian z.s.

 Místo konání závodů – Farma Čejkovice 32

 

1.2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ

 Ředitel závodu- Barbora Rintová

 Hlavní rozhodčí – zveřejníme po uzavření přihlášek

 Zdravotní služba – Pavla Cihlová,  Barbora Rintová , 155

 Veterinární dozor – MVDr. Eva Chválová 

 

1.3. TECHNICKÉ PARAMETRY

 Kolbiště – pískový povrch

 Opracoviště – travnatý povrch

 Opracování koní 

a) před drezurními a skokovými soutěžemi na opracovišti 

b) před parkurovými soutěžemi 3 zkušební skoky na kolbišti 

 

2. PŘIHLÁŠKY A ČASOVÝ ROZVRH 

 

2.1. PŘIHLÁŠKY

Závody jsou určené pro všechny jezdce, bez ohledu na licence či členství v různých organizacích.  Přihláška k závodům je k vyplnění na: 

a) Facebookových stránkách https://www.facebook.com/events/2590819334349479/ 

b) Webových stránkách –https://www.stajecola.cz/clanky/ecola-equestrian/

Osobám mladším 18 let musí podepsat přihlášku jejich zákonný zástupce. 

Vyplněné přihlášky je nutno poslat na e-mailovou adresu barbora.rintova@decathlon.com či vyplněné a podepsané odevzdat na prodejně Decathlon v Českých Budějovicích. 

 

2.2. STARTOVNÉ

 Startovné se hradí hotově. Startovné je možno zaplatit v pátek odpoledne nebo v sobotu ráno před závody. Zaplacené startovné se nevrací. 

 

2.3. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

 Uzávěrka pro zasílání přihlášek je 3 dny před termínem konání závodů tj. 9.4. v 20.00 hod. Po uplynutí této doby nebudou pozdě podané přihlášky akceptovány. 

 

2.4. INFORMACE K ÚČASTI

Oblečení- anglického stylu (např. světlé rajtky, sako)

Bezpečnostní prvky- pro všechny jezdce povinná bezpečnostní jezdecká přilba a pro závodníky do 18-ti let ochrana páteře. 

Vybavení koní - sedla- kostrová i bezkostrová anglického stylu (v případě vyjímek nutná konzultace s pořadatelem)

-uždění je povoleno i bezudidlové (bezudidlová uzdečka, v případě nejasností nutná konzultace s pořadatelem)

Účast hřebců není povolena.

Minimální věk koně 4 roky.

Bude brán zřetel na korektní chování ke koni na opracovišti i mimo kolbiště. V případě porušení si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže, rovněž v případě zdravotní indispozice jezdce či koně. 

 

2.5. ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Pracovní doba- Pá-16-19 hod

         So- 7.30- konec závodního dne

 

2.6. PREZENCE A VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Prezence jezdců a průkazů koní proběhne v místě konání akce v :

  a) pátek 10.4. od 16.30 hod- 19.00 hod

  b) sobotu 11.4 od 7.30 hod-8.45 hod

 V průběhu závodů bude průjezd do areálu umožněn pouze v přestávkách mezi soutěžemi (na pokyn koordinátora).  Odbavení jezdců a koní musí proběhnout ve stanovený čas. Osoby mladší 18 let musí mít plnoletý doprovod. Oproti podepsané přihlášce bude jezdcům vydáno startovní číslo. (U osob mladších 18ti let musí být přihláška podepsána zákonným zástupcem)

 

2.7. START SOUTĚŽÍ

 První soutěž bude začínat v 9.00 hodin kategorií „Jízdárenské cviky“. Ostatní disciplíny budou zahájeny podle pořadí zapsané v tabulce níže – Soutěžní kategorie. Časový rozpis bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek.

 

2.8. SPRÁVNÍ POPLATKY

 Žádné správní poplatky nejsou! Při změně jezdce, koně, pořadí ve startovní listině apod., je třeba se dojít domluvit s organizátory závodů, a to vždy před danou soutěží. Pokusíme se Vám vyjít vstříc, pokud to bude v našich silách.  

 

3. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 

 

V každé soutěži je nutný minimální účast počtem 3 startů, aby byla zařazena do programu. Zároveň je maximální počet soutěžících omezen kapacitou 15 startů pro každou vypsanou soutěž. Vyhlášení výsledků a následné dekorování proběhne vždy po skončení celého úseku- drezurních úloh a poté skokových disciplín.

Disciplína

Popis soutěže

Dekorování

Startovné

Drezurní úlohy

Jízdárenské cviky

- Soutěž je určena pro děti do 12 let. - Jezdec může mít k dispozici plnoletého vodiče. - Úloha je čtená a každý soutěžící si musí zajistit svého čtenáře. 

1.-6. místo

150 Kč

Klusová drezura “Decathlon”

- Soutěž je určena např. pro mladé koně, kteří ještě necválají či pro jezdce, kteří si ve cvalu nejsou jistí. - Úloha se jede v pracovním klusu a cvalové pasáže jsou nahrazeny lehkým klusem. - Úloha je čtená a každý soutěžící si musí zajistit svého čtenáře

1.-6. místo

200 Kč

Drezurní úloha Z1

- Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. - Úloha je čtená a každý soutěžící si musí zajistit svého čtenáře. 

1.-6. místo

200 Kč

Skokové disciplíny

Kavalety s křížky do 30 cm

- Soutěž je určena pro děti do 12 let. - Jezdec může mít k dispozici plnoletého vodiče.

1.-6. místo

150 Kč

Křížky 50 cm

- Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. - Max. 8 překážek.

1.-6. místo

200 Kč

Skoky 60 cm

- Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. - Max. 8 překážek.

1.-6. místo

200 Kč

“Licenční” parkur

- Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. - Max. 8 překážek.

1.-6. místo

200 Kč

 

4. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

 

 Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat podklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede MVDr. Eva Chválová při prezenci. Odběry krve nesmí být starší 12 měsíců.

 

 5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

 5.1. ODPOVĚDNOST POŘADATELE 

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za případné nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je plně zodpovědný přihlašovatel. Je důrazně doporučeno mít vlastní pojištění (odpovědnosti a úrazové). Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí sám přihlášený. 

 

 5.2. INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ 

Během závodů je zakázán vstup se psem do areálu a na místo konání závodu. Nechte prosím své čtyřnohé mazlíčky doma, ať jsou jakkoliv velicí.

 

5.3. USTÁJENÍ 

Během závodu je možné koně ustájit na boxe za 150 Kč/box/ přes noc či za 100 Kč/box/den. Počet boxů je omezen a je třeba nutno si box před závodem rezervovat a vyčkat na potvrzení rezervace pořadatelem. Ustájení se platí v den příjezdu majiteli areálu. 

 

5.4. UBYTOVÁNÍ

 Ubytování pořadatel nezajišťuje. 

 

5.5. OSTATNÍ SLUŽBY

Zdravotní služba – uvedena v bodě 1.2

Veterinární služba – zajištěna proti úhradě 

Podkovářská služba – podkováře pořadatel nezajišťuje 

Občerstvení – zajištěno v průběhu celého dne (teplá i studená kuchyně, nápoje)

Parkování vozidel – na odstavném parkovišti

 

 5.6. CENY DO SOUTĚŽÍ VĚNUJE

Decathlon České Budějovice

Stáj Ecola s.r.o.

REMA CB s.r.o.- značková krmiva

 

5.7. PŘEDPISY

 Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu, veterinárními pravidly, pravidly a pokyny sepsané k Jezdeckému Decathlon závodu pro rok 2020.
 

 Tyto pokyny zpracovala dne 14. 2. 2020 Barbora Rintová

 delejcotebavi.png

 

CZ_LOGO---BASELINE.png