Jdi na obsah Jdi na menu
 


Praktický horsemanship

Praktický Horsemanship

Ceník kurzů a metodika výcviku

KURZY VÝCVIKU KONÍ

Co je to Praktický Horsemanship?

Postupný výcvikový systém od A do Z, vycházející z každodenních potřeb při práci s koňmi ze země i ze sedla.  Od naprostých základů přes budování optimálního vztahu, až po řešení různých problémů ve vztahu člověk - kůň. Výukové metody vycházejí z přirozených principů komunikace ve stádě a pochopení řeči těla. Pro koně je snadnější komunikovat i s člověkem podle jejich zásad a zvyklostí... a pro člověka je pak jednodušší se naučit koňské řeči těla, než koně předělávat na řeč lidskou.

Nejdůležitější faktory, které ovlivňují výcvik koně:

 1. Temperament daného plemene a genetický odkaz rodičů (charakter předků)

 2. Složení stáda, ve kterém kůň vyrůstá a to zvláště v době po odstavu do obsedání (týká se především výcviku mladých koní)

 3. Frekvence a způsob kontaktu s člověkem, přístup člověka k výcviku, vzájemná "chemie"

 4. Získané návyky a zkušenosti (dobré i špatné).. a to ve všem a se vším, s čím kůň přichází do styku

 5. Zdravotní, psychický a výživový stav koně, tedy stav ne-/pohody

Jak funguje přeměna nežádoucích zvyků na žádoucí:

Z výše uvedeného vyplývá, že kromě bodu 1. může člověk více či méně ovlivnit body ostatní. Pokud se rozhodneme pro převýchovu koně a eliminaci nežádoucích návyků, je třeba pracovat nikoliv na následku, ale příčině. Zároveň je třeba si uvědomit, že to "špatné" nikdy koni z hlavy nevymažeme, ale je v našich silách toto překrýt pozitivními či žádoucími návyky, které ty špatné odsunou na samé dno a při dodržování určitých pravidel se k nim kůň již nikdy nevrátí.

Cíle výcviku:

 • hlavním cílem je nalezení společné cesty aneb "cesta je cíl"

 • bezpečnost jako základ při práci s koňmi

 • najít odpovědi na otázky typu "Proč mi nefunguje to, co jinému ano?"

 • rozpoznat typy osobností a nalezení cesty k optimální komunikaci (každý člověk i kůň je jedinečná osobnost)

 • "kůň nerozumí" a "kůň nechce rozumnět" není jedno a totéž

 • budování vzájemné důvěry

 • eliminace nežádoucích reakcí koně

Všechny kurzy jsou určené pro koně a jezdce bez rozdílu jezdeckého zaměření (anglie, western, hobby, rekreace).

Cena kurzů (cena je za celý kurz bez ohledu na počet koní či diváků):

 1. půldenní: 4 hodiny včetně přestávky: 3.000,-Kč
 2. celodenní: 7- 8 hodin včetně přestávek: 5.000,-Kč
 3. víkendové (nebo 2-denní v pracovním týdnu): 7.000,-Kč

Počet koní na kurz:  vzhledem k individuálnímu přístupu je doporučeno pro půldenní kurzy maximálně 6 koní, pro celodenní max.10 koní. S koňmi se pracuje tak, aby měli během kurzu dostatek času na odpočinek (Bezpečnost účastníků kurzů je vždy na prvním místě. Podle velikosti jízdárny, haly či jiného odpovídajícího prostoru se při větším počtu dělí koně do skupin, praktické části jsou prokládané nezbytnou teorií či výcviku bez koní, kdy se zdokonaluje řeč těla a podle potřeby vše, co s výcvikem koně souvisí)

Divácká účast: plně v kompetenci pořadatele (včetně vstupného)

Místo konání: kdekoliv, kam se dá dojet podle GPS blush

Cestovné: reálná spotřeba pohonných hmot (cca 3,-Kč/km)

 

Typy kurzů - výcvikový systém:

 • Základní kurz I. ze země "Body language" (řeč těla)

Kurz I. je vedený ze země a je určený pro všechny, kteří s koňmi přicházejí do styku, bez ohledu na dosavadní zkušenosti či jezdecké znalosti. Individuální přístup podle dosavadních znalostí jednotlivých účastníků.

1.téma: kůň člověka neválcuje (privátní zóna, couvání, ustupování zádí, ustupování přídí)

2.téma: člověk koně nevleče (práce s přídí, pohyb vpřed, následování, zastavování, ustupování bokem, překroky...)

3.téma: práce na kruhu (vysílání na kruh, změny směru, přechody zastavení – krok – klus – cval…)

4.téma: překážky (řešení neobvyklých situací)

 

 • Základní kurz II. Horseback (na koni)

Kurz II. je určený pro koně i jezdce s odpovídajícími jezdeckými znalostmi. Nejedná se o obsedání koní nebo výcvik jezdců. Uždění koně podle výběru jezdce (udidlo, bezudidlové, uzlíková ohlávka), sedlání podle výběru jezdce.

1.téma: minimalizace udidla (korekce používání otěží, jízda na ohlávce či nákrčáku, zásady ovládání koně tělem a "myšlenkou")

2.téma: obraty, ustupování, couvání... (aby kůň rozuměl)

3.téma: základní překážky (kavalety na různé způsoby, kužely, pilování přesnosti a zjemňování pobídek)

 

 • Kurz Extreme Trail

1.téma: úvod do Extreme Trail (teorie a seznámení se specifikou jednotlivých překážek)

2.téma: ze země (výcvikové absolvování překážek s koněm na ruce)

3.téma: na koni (výcvikové absolvování překážek ze sedla)

Pokročilá práce s koněm absolvovaná na minimálně 5 Extreme-trailových překážkách - nutno domluvit předem podle možností pořadatele.

Semináře, tréninky a kurzy Extreme Trail probíhají rovněž v Extreme Trail Parku na Ranči Úchozí ZDE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Individuální lekce (pro 1 koně s majitelem)

Určeno pro všechny koně od hříběcího věku. Minimální věk 6 měsíců (po odstavu). Intenzivní lekce s individuálním přístupem, vhodné pro koně různě "problémové" (koně se sklony k agresivitě, problémy s nastupováním do přepravníku, atd....)

Cena v závoslosti na konkrétní problematice a době lekce (max. 2 hodiny)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Speciální kurzy pro ex-dostiháky

Praktický horsemanship zaměřený na specifiku "syndromu vyřazeného dostiháka". Určený pro koně v rekreačním či sportovním režimu s dostihovou minulostí nebo "pouze" z dostihového tréninku a jejich současné jezdce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Speciální kurzy "NAKLÁDÁNÍ DO PŘEPRAVNÍKU"

Praktický horsemanship zaměřený na problematiku nakládání koní do přepravníku. Určený pro koně bez konkrétního zaměření a využití. Příplatek za půjčení přepravníku (pokud nemá pořadatel vlastní) 500,-Kč/kurz a jeho dopravu na místo kurzu 8,-Kč/1 km (v tomto případě se už nepočítá další cestovné)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučené vybavení na kurzy:  uzlíková ohlávka, tušírka, kulatá lonž (ideálně 3,6m), pevná obuv, rukavice. Pro část ze sedla pro nezletilé povinná přilba.

Kurzů se po předchozí konzultaci mohou případně účastnit i mladí hřebci do 2 let věku. Pro starší hřebce a koně s vážnými charakterovými problémy (nesnášenliví, agresivní) je určen individuální výcvik.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění:  Na kurzech je zakázáno pořizovat videozáznamy bez předchozí domluvy. Fotografovat lze dle libosti. Účastníci kurzů se účastní kurzů na vlastní zodpovědnost za škody způsobené jimi či jejich koňmi třetím stranám.

Instruktážní videa najdete ZDE

Související odkazy:

Výchova a výcvik hříběte ZDE

Proběhlé kurzy a výcvikové lekce ZDE

Cesta k "přirozené komunikaci" ZDE