Jdi na obsah Jdi na menu
 


Praktický horsemanship

Praktický Horsemanship

Ceník kurzů a metodika výcviku

KURZY VÝCVIKU KONÍ

Co je to Praktický Horsemanship?

Postupný výcvikový systém od A do Z, vycházející z každodenních potřeb při práci s koňmi ze země i ze sedla.  Od naprostých základů přes budování optimálního vztahu, až po řešení různých problémů ve vztahu člověk - kůň. Výukové metody vycházejí z přirozených principů komunikace ve stádě a pochopení řeči těla. Kůň, jakožto útěkové zvíře, se učí vyhodnocovat situace v klidu a přemýšlet o jejich řešení. Cílem výcviku je cesta bezpečného vztahu člověka s koněm, založená na vzájemném pochopení a důvěře.

Nejdůležitější faktory, které ovlivňují výcvik koně:

 1. Temperament daného plemene a genetický odkaz rodičů (charakter předků)

 2. Složení stáda, ve kterém kůň vyrůstá a to zvláště v době po odstavu do obsedání (týká se především výcviku mladých koní)

 3. Frekvence a způsob kontaktu s člověkem, přístup člověka k výcviku, vzájemná "chemie"

 4. Získané návyky a zkušenosti (dobré i špatné).. a to ve všem a se vším, s čím kůň přichází do styku

 5. Zdravotní, psychický a výživový stav koně, tedy stav ne-/pohody

Jak funguje přeměna nežádoucích zvyků na žádoucí:

Z výše uvedeného vyplývá, že kromě bodu 1. může člověk více či méně ovlivnit body ostatní. Pokud se rozhodneme pro převýchovu koně a eliminaci nežádoucích návyků, je třeba pracovat nikoliv na následku, ale příčině. Zároveň je třeba si uvědomit, že to "špatné" nikdy koni z hlavy nevymažeme, ale je v našich silách toto překrýt pozitivními či žádoucími návyky, které ty špatné odsunou na samé dno a při dodržování určitých pravidel se k nim kůň již nikdy nevrátí.

Cíle výcviku:

 • hlavním cílem je nalezení společné cesty aneb "cesta je cíl"

 • bezpečnost jako základ při práci s koňmi

 • najít odpovědi na otázky typu "Proč mi nefunguje to, co jinému ano?"

 • rozpoznat typy osobností a nalezení cesty k optimální komunikaci (každý člověk i kůň je jedinečná osobnost)

 • "kůň nerozumí" a "kůň nechce rozumnět" není jedno a totéž

 • budování vzájemné důvěry

 • eliminace nežádoucích reakcí koně

Všechny kurzy jsou určené pro koně od dokončeného 1 roku věku a jezdce bez rozdílu jezdeckého zaměření (anglie, western, hobby, rekreace).

Cena kurzů (cena je za celý kurz bez ohledu na počet koní či diváků):

 1. půldenní (cca 4 hodiny, max. 6 koní): 3.000,-Kč
 2. celodenní (cca 8 hodin, max. 12 koní):  5.000,-Kč
 3. 2-denní (cca 14 hodin - počet koní dohodou): 7.000,-Kč

Cena pro jednotlivé účastníky s koněm i diváky: plně v kompetenci pořadatele dle rozpočtu nákladů

Organizace kurzů:

 • minimální počet koní na kurz: 3 (pro jednoho či dva koně jsou určené individuální lekce)
 • Každý kurz začíná společnou přípravnou lekcí bez koní.
 • každý kůň se může účastnit během jednoho dne max. 2 lekcí za předpokladu, že mu bude mezi jednotlivými lekcemi poskytnuta minimálně hodinová pauza na odpočinek.
 • Jedna lekce s koněm trvá cca 60-80 minut.
 • Počet koní na jednu lekci: 2 - 3 (podle velikosti jízdárny, haly či jiného odpovídajícího prostoru).

Místo konání: kdekoliv, kam se dá dojet podle GPS blush nebo po předchozí domluvě v Jezdeckém areálu Haklovy Dvory (České Budějovice)

Cestovné: 100 km je v ceně kurzu, nad 100 km = 5,-Kč/km

Strava: oběd u celodenních kurzů hradí pořadatel

Ubytování: nocleh u 2-denních kurzů hradí pořadatel

 

Typy kurzů - výcvikový systém:

 • Kurzy ze země

Tyto kurzy tvoří základní stavební kámen pro jakoukoliv další práci s koněm a jsou určené pro všechny, kteří s koňmi přicházejí do styku, bez ohledu na dosavadní zkušenosti či jezdecké znalosti. Individuální přístup podle dosavadních znalostí jednotlivých účastníků.

 • Kurzy jezdecké

Kurzy určené pro koně i jezdce s odpovídajícími jezdeckými znalostmi (jisté ovládání koně v kroku, klusu, zastavení). Nejedná se o obsedání koní nebo výcvik jezdců. Uždění koně podle výběru jezdce (udidlo, bezudidlové, uzlíková ohlávka), sedlání podle výběru jezdce.

 • Kurz Extreme Trail (přípravný)

Pokročilá práce s koněm na ruce i ze sedla absolvovaná na minimálně 5 trailových překážkách - nutno domluvit předem podle možností pořadatele.

 • Kurz Extreme Trail v Extreme Trail Parku

Kompletní kurzy výcviku Extreme-Trailu přímo v některém Extreme Trail Parku. Předpokladem pro účast jsou základní znalosti práce za země (vedení rameno člověka - krk koně z obou stran koně, zastavování, couvání, ustoupení přídí a zádí) a základní jezdecké znalosti koně i jezdce v kroku, klusu, zastavení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuální lekce (pro 1 koně s majitelem)

 

Cena individuální lekce: 500,-Kč

Cestovné pro individuální lekce: 20 km zdarma, nad 20 km 5,-Kč/1km

 • Určeno pro všechny koně od hříběcího věku. Minimální věk 6 měsíců (po odstavu).
 • Maximálně 2 koně (každý samostatná lekce). Pro výcvik 3 a více koní jsou určené společné kurzy (viz výše)
 • Na lekci pouze 1 kůň s majitelem (jezdcem)
 • Lekce s individuálním přístupem - výcvik ze země i ze sedla
 • Jezdecký výcvik koně i jezdce všeobecného zaměření, korekce nedostatků
 • Vhodné i pro koně různě "problémové"
 • Lekce zaměřené na specifiku "syndromu vyřazeného dostiháka". Určené pro koně v rekreačním či sportovním režimu s dostihovou minulostí a jejich současné jezdce.
 • Lekce za měřené na problematiku nakládání do přepravníku. Příplatek za půjčení přepravníku (pokud nemá pořadatel vlastní) 500,-Kč/kurz a jeho dopravu na místo kurzu 8,-Kč/1 km (v tomto případě se už nepočítá další cestovné).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění:  Na kurzech je zakázáno pořizovat videozáznamy bez předchozí domluvy. Fotografovat lze dle libosti. Účastníci kurzů se účastní kurzů na vlastní zodpovědnost za škody způsobené jimi či jejich koňmi třetím stranám.

 

Kurzy a individuální lekce vede Pavla Cihlová - chovatelka, instruktorka, rozhodčí pro Extreme Trail, Mistr ČR Extreme Trail na ruce v roce 2016, Vicemistr ČR Extreme Trail na ruce v roce 2017, účastnice soutěží v Extreme Trailu v ČR a v Německu...

Instruktážní videa najdete ZDE

Související odkazy:

Výchova a výcvik hříběte ZDE

Proběhlé kurzy a výcvikové lekce ZDE

Cesta k "přirozené komunikaci" ZDE