Jdi na obsah Jdi na menu
 


Individuální jízdy na koni

Individuální jízdy na koni

v Jezdeckém areálu Haklovy Dvory

Aktuálně jsou místa pro pravidelné jízdy na velkých koních obsazena a z tohoto důvodu neprovádíme ani jednorázové či občasné jízdy na koni. Pokud budete mít zájem o zařazení do pořadníku na pravidelný výcvik, použijte kontakt ve spodní části této stránky. Děkujeme.

 

Tato stránka obsahuje na základě nejčastějších dotazů podrobné informace pro zájemce o výcvik na koni. Pokud nenajdete odpověď na Vaše dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Individuální výcvik jízdy na koni probíhá pod dohledem kvalifikovaných instruktorů jezdectví - v závislosti na jezdeckých schopnostech jezdce buď samostatně nebo v počtu maximálně 2 koní najednou. Zcela výjímečně probíhá výcvik v počtu 3-4 koní najednou a to pouze u zkušenějších jezdců, kdy se nacvičují skupinové varianty, orientace na jízdárně při větším počtu koní atd. Rozhodně nejde v tomto případě o výcvik, kdy koně jezdí mechanicky ve "vláčku" za prvním vodičem. Máme zájem na tom, aby čas a investice klientů přinášely své ovoce v podobě postupného zlepšování jezdeckých dovedností. Z toho důvodu doporučujeme docházku alespoň 1x týdně. Na koni nevozíme, ale učíme jezdit se vším, co k tomu patří, včetně činností souvisejících nejen s ježděním samotným, ale všeobecně s péčí o koně. Po předchozí domluvě umožňujeme zájemcům i návštěvy areálu mimo jezdecké hodiny, kdy se mohou blíže seznámit s provozem stáje, podle vlastních možností a schopností pomoct s běžnými činnostmi, zúčastnit se jako diváci lekcí ostatních jezdců atd...

Podle výšky jezdce probíhá jízda na poníkovi, středním nebo velkém koni.

Seznamte se s našimi koňmi: info ZDE

Všichni koně jsou  s odpovídajícím charakterem pro dané využití, jsou souběžně trénováni na soutěže v Extreme Trailu, mají v tomto směru zkušenosti tréninkové, ale i závodní a pro zájemce o tuto novou disciplínu nabízíme rovněž kompletní přípravu s koněm na závody.  Více info k Extreme Trailu ZDE.

Základní cena (seznamovací, jednorázová či občasná jízda na koni):

A)  300,- Kč - malý pony pro děti do cca 8 let věku, zahrnuje jízdu na poníkovi s vodičem či na lonži - od získávání rovnováhy, jistoty, uvolněného sedu až po jezdecké základy v klusu a cvalu, (cca 45 minut celkem, z toho 20 minut jízda na poníkovi)

B)  500,-Kč - střední pony pro pokročilejší děti. Výcvik je zaměřený na samostatnou jízdu na koni, doplněnou o výuku práce ze země. Trvání lekce včetně přípravy koně cca 60-90 minut, z toho 45 minut na koni (může být při některých lekcích kombinované s výukou práce ze země)

C)  500,-Kč - střední a velký kůň pro větší děti a dospělé. Určeno pro začínající i pokročilé jezdce. Lekce zahrnuje jízdu na koni přizpůsobenou schopnostem jezdce, trvá včetně přípravy koně 60-90 minut, z toho 45 minut na koni (může být při některých lekcích kombinované s výukou práce ze země).

Zvýhodněné předplatné pro pravidelné jezdce (permanentka 10 jízd + 1-2 zdarma):

 • 3.000,-Kč první permanentka pony
 • 2.500,-Kč  každá další permanentka pony
 • 5.000,-Kč první permanentka větší pony, střední a velký kůň
 • 4.000,-Kč  každá další permanentka větší pony, střední a velký kůň

PLATNOST PERMANENTEK:

Platnost permanentky jsou maximálně 4 měsíce a počítá se od data první jízdy. Od tohoto data se odvíjí i počet bonusových hodin zdarma.

 • 10+2 bonusové lekce zdarma při vyčerpání všech 12 lekcí do 2 měsíců od data vystavení
 • 10+1 bonusová lekce zdarma při vyčerpání všech 11 lekcí do 3 měsíců od data vystavení
 • bez bonusové lekce při vyčerpání 10 lekcí do 4 měsíců od data vystavení
 • lekce nevyčerpané do 4 měsíců propadají bez nároku na vrácení peněz a místo takto neaktivního jezdce je uvolněno pro někoho dalšího z pořadníku.

Pro nové klienty:

První lekce je seznamovací a neznamená automaticky, že musí být vystavena permanentka. Přichází k nám jak úplní začátečníci, tak jezdci s předchozími zkušenostmi odjinud. Na základě seznamovací lekce navrhne instruktor další způsob a postup výcviku a pokud je společně s jezdcem (u dětí rodiči) nalezena vzájemná shoda, je klient zařazený do pravidelného výcviku s vystavením permanentky. Rádi bychom upozornili, že především u začátečníků občas dochází k rozdílnému vnímání teoretických představ z knížek a filmů s opravdovou realitou a ne každý má přes veškeré teoretické znalosti předpoklady pro praktické fungování u koní.

Termíny výcviku:

Jízda na koni probíhá v individuálních termínech, není možné zajistit pravidelné ježdění ve stejný den a hodinu. S majiteli permanentek je vždy po absolvované lekci domluvený následující termín. Na domluvený termín je potřeba přijít s dostatečným předstihem, aby bylo možné koně připravit včas a nezkracovala se zbytečně doba určená pro výcvik v sedle. Případnou neúčast na domluveném termínu je potřeba nahlásit telefonicky den předem. Neomluvené hodiny se počítají jako odježděné!!!

V ceně je zahrnuto:

 • zapůjčení koně s odpovídající výstrojí (anglické či westernové, případně madla),
 • výcvikový materiál pro koně (kavalety, trailové či extreme-trailové překážky),
 • kvalifikovaný instruktor jezdectví. Využití osvětlené jízdárny či haly.
 • Pro méně zkušené teoretická příprava samozřejmostí, včetně praktických základů spojených s péčí o koně, sedláním atd...
 • Šatní skříňka pro majitele permanentek.

Povinné vybavení pro jízdu na koni:

pro všechny bezpečnostní přilba. Pro děti a juniory do 18 let věku páteřák nebo bezpečnostní vesta. Odpovídající vybavení jezdce (přilby, páteřáky, čapsy, rukavice) je možno zakoupit v areálu, případně vyzkoušet a doporučíme vhodnou velikost, pokud nebudeme mít odpovídající v nabídce.

Nadstandardní nabídky:

Možnost přímo v areálu účasti na kurzech práce ze země i ze sedla zaměřených na vzájemnou spolupráci mezi jezdcem a koněm, dále možnost účasti na místních závodech, příprava na soutěže v Extreme Trailu a účast na těchto závodech. 1x za rok na podzim pořádáme pro naše klienty hobby závody.

Pojištění:

Máme uzavřené pojištění podnikatelských rizik, které ale nenahrazuje klasické pojištění úrazu. Důrazně proto doporučujeme mít uzavřenou vlastní úrazovou pojistku. Přes maximální snahu minimalizovat rizika zranění si je třeba uvědomit, že kůň je žívý tvor - při jízdě může zakopnout, leknout se nepředvídatelné situace atd...  při čištění či vedení šlápnout člověku na nohu či do něj nechtěně vrazit. Je třeba proto důsledně dodržovat bezečnostní pokyny pro pohyb v blízkosti koní a manipulaci s nimi. Veškerá doporučení najdete v areálu v provozním řádu a informacích pro jezdce i návštěvníky.

Upozornění: vyjížďky do terénu jsou u nás určené pouze pro jezdce, kteří prokáží potřebné jezdecké znalosti na jízdárně. Tedy samostatné vedení koně ve všech chodech. Areál se nachází v místě se silničním provozem a zvýšeným pohybem lidí, psů, kol, aut i mimo silnice, proto je z důvodu bezpečnosti nutná odpovídající jezdecká znalost. Velmi často se totiž setkáváme s požadavkem na vyjížďku pro začátečníka, který na koni nikdy neseděl, případně pro dítka předškolního věku, jejichž maminky jim chtějí dopřát svezení v terénu výměnou za dřevěného houpacího koně doma v obýváku... Kůň je živá bytost, není to stroj ani automat a přestože jsou naši koně na různé nestandardní situace v terénu zvyklí, mohou se i tak  leknout. Ač se to zdá ve filmech velmi jednoduché, dopracovat se od vožení na koni k nějakým základům ježdění trvá v závislosti na mnoha okolnostech desítky hodin.

Kontakt: Pavla Cihlová, tel.: 603 826 200,  e-mail: ecola@seznam.cz