Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ecola-Cup 2018

Závody Ecola Cup - víceboj (hobby)

sobota 20.10.2018

určené především pro děti, mládež a dospělé rekreační, hobby a zájmové jezdce všeobecného zaměření.

Přihlášky mailem na ecola@seznam.cz

Koně bez omezení věku, plemene a výšky (s vyloučením hřebců)

Propozice – Ecola Cup 2017 (hobby - víceboj)

Místo konání: Jezdecký areál Haklovy Dvory, České Budějovice

Pořadatel: JA Haklovy Dvory – Stáj Ecola s.r.o

Kontaktní osoba: Pavla Cihlová (tel.: 603 826 200)

Rozhodčí: bude upřesněn

Datum konání: sobota 20.10.2018 09:00 – 16:00

Příjezd koní: do 8:30 hod. Je nutno mít platné veterinární doklady – průkaz koně s platným očkováním, krve na AIE ne starší 12 měsíců.

Uzávěrka přihlášek: do 17.10.2018 (středa) 22:00 hodin na e-mail ecola@seznam.cz

Prezence soutěžících: sobota 20.10.2017 od 8:00 do 8:30 hodin

Soutěžní disciplíny a startovné soutěže proběhnou v pořadí trail – ruka, trail -sedlo, jízdárenská abeceda, před každou soutěží v trailu proběhne společná prohlídka trati bez koní.

Rozdělení kategorií:

Kategorie „Z“ – začátečníci a mírně pokročilí - děti a mládež do 15 let, možno s doprovodem či vodičem (vodič pouze u soutěží ze sedla) – startovné 50,-Kč

Kategorie „ZS“ - začátečníci středně pokročilí  9+ (horní věk neomezen)  - startovné 100,-Kč 

Kategorie „S“ Trail - pokročilí 12+ (horní věk neomezen), startovné 150,-Kč

Soutěže Trail na ruce a ze sedla: kombinace trailových a extreme-trailových překážek, soutěžní úlohy budou zveřejněné 3 dny před závody v závislosti na předpovědi počasí, hodnocení podle pravidel Extreme Trail Czechia (ETCZ), při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí čas

Soutěže Jízdárenská abeceda:

čtené úlohy (každý soutěžící si zajistí vlastního čtenáře), kategorie „Z“ se pojede na hale 11x30, ostatní na jízdárně 20x40

hodnocení – body za provedení 0-10 + celkový dojem max.10

Kategorie „Z“ 

 1. A-X, X – zastavit, pozdravit,
 2. ze středu krokem vpřed, C – na pravou ruku
 3. C -  velký kruh
 4. C – rovně, diagonálou změnit směr
 5.  A – velký kruh
 6.  A – rovně, F-K klus
 7. K-X krok,
 8. X zastavit, pozdravit, odchod na volné otěži

Kategorie „ZS“ 

 1. A-X, X zastavit, pozdravit.
 2. Ze středu krokem vpřed, do C přechod do lehkého klusu
 3. A - velký kruh
 4. A -  malý kruh pracovní klus
 5. A -  rovně lehký klus, diagonálou změnit směr
 6. C - velký kruh
 7. C malý kruh pracovní klus
 8. C – rovně lehký klus, na dlouhé stěně od stěny ke stěně
 9. BMB - obloukem změnit směr, F přechod do kroku
 10. AX, X zastavit, pozdravit, odchod na volné otěži

Kategorie „S“ 

 1. A-X, X zastavit, pozdravit.
 2. Ze středu pracovní klus C na pravou ruku
 3. na dlouhé stěně od stěny ke stěně
 4. A – C lehký klus, vlnovka o 3 obloucích
 5. C - malý kruh pracovní klus
 6.  C - velký kruh cval
 7. C - velký kruh lehký klus
 8.  C - rovně, diagonálou změnit směr
 9. A - pracovní klus malý kruh
 10. A -  cval velký kruh 10. A velký kruh lehký klus
 11.  A - rovně pracovní klus, na dlouhé stěně obloukem změnit směr
 12.  A-X, X - zastavit, pozdravit, odchod na volné otěži.

Maximální počet startujících v každé soutěži: 12 Opracování koní: 20 minut před každou soutěží V případě nepříznivého počasí se část soutěží pojede na hale. Možnost tréninku v pátek před závody od 12 hodin (nutno předem domluvit s pořadatelem)

Ustájení v den závodů (povinné): 300,-Kč/box 18m2 (podestýlka, seno, napáječka).

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu bezpečnosti a omezených možností pro pohyb koní v areálu je nutné, aby koně, kteří se nepřipravují na start, byli ihned po odjetí soutěže umístěni na box. Pohyb koní v obci v době závodů není dovolen.

Informace k soutěžím:  Všechny soutěže jsou určené pro anglicky i westernově sedlané koně. Každý jezdec může startovat v každé soutěži 2x – pokaždé s jiným koněm.  Soutěže se uskuteční, pokud budou přihlášeni alespoň 3 startující v dané disciplíně.  U nezletilých je nutný písemný souhlas rodičů s účastí ve vybraných soutěžích.  Každá soutěž bude vyhodnocena samostatně.  Pro soutěže v sedle je povinná jezdecká přilba, pro juniory do 18 let bezpečnostní vesta nebo páteřák. Pro soutěže na ruce u dětí a juniorů do 18 let rukavice a přilba.

Víceboj: Každý soutěžící, který se zúčastní trailu na ruce, ze sedla i jízdárenské abecedy, bude podle součtu dílčího pořadí vyhodnocen v závěrečném hodnocení. U soutěžících startujících 2x v jedné kategorii bude do celkového pořadí počítané lepší umístění.

Ceny: floty a věcné ceny v každé soutěži pro první 3 místa, všichni vícebojaři floty a pro první tři vícebojaře poháry Oblečení: Jezdec by měl mít úbor odpovídající nasedlání jeho koně (anglie, western). Pro soutěž na ruce pokrývka hlavy: podle počasí – čepice, westernový klobouk, kšiltovka, mladší 18-ti let přilba a rukavice

Bezpečnost: Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností koně. Rozhodčí má právo vyloučit dvojici, pokud by byla ohrožena bezpečnost kohokoliv. Soutěžící i diváci jsou povinni akceptovat vyznačení prostor a dbát pokynů pořadatelů.

Odpovědnost Majitelé koní a soutěžící jsou osobně odpovědni za škody způsobené třetím osobám jimi samotnými, jejich zaměstnanci, jejich zástupci nebo jejich koňmi. Je důrazně doporučeno mít pro tyto případy uzavřenu odpovědnostní pojistku, platnou ke dni konání závodů. Organizace závodů

Soutěžící jsou povinni zajistit urychlené odstranění exkrementů svých koní v prostorách areálu i mimo něj (k dispozici budou kolečka a potřebné nářadí). Ve zvláštních případech, vyplývajících z neočekávaných nebo nepředvídaných podmínek, si organizátor vyhrazuje právo po projednání se soutěžícími změnit rozpis včetně propozic k jednotlivým soutěžím. Každá taková změna bude bez prodlení sdělena všem soutěžícím. Diváci jsou povinni se v době jednotlivých soutěží zdržovat ve vyhrazených prostorách a neomezovat pohyb koní a jezdců. Zdravotník na místě. Veterinář na telefonu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Parkování: Pro soutěžící a pořadatele na vyznačených místech v areálu a před areálem – počet míst omezen! Přepravníky uvnitř areálu.

Stravování: Rychlé občerstvení (oběd, svačina, nápoje) bude zajištěno v areálu po celou dobu závodů.

Soutěžící svojí účastí v závodech dávají souhlas ke zveřejnění fotografií či videozáznamů jejich osoby na webových stránkách, Youtube či Facebooku pořadatele.